Domarutbildning i VSF

Under söndagen genomgick 13 st. Schack domare i VSF en fortsättningskurs för Nationella domare.

Tapio Tikkanen var kursledare och lotsade deltagarna genom de nya Schack reglerna från FIDE, som börjar gälla från 1/7 – 2017. Sista delen av kursen ägnades åt digitalklockan och dess funktioner. De som deltog i fortsättningskursen var:

 1. Fredrik Kjellqvist Skara
 2. Patrik Ragnar Skara
 3. Rickard Dahlström Skara
 4. Viljo Koski Lidköping
 5. John Löfgren Lidköping
 6. Margareta Claesson Borås
 7. Eva Johansson Alingsås
 8. Kjell Karlsson Ulricehamn
 9. Keijo Tuomisto Ulricehamn
 10. Jörgen Isacsson Vänersborg
 11. Hans-Olof Stolt Trollhättan
 12. Josef Håkansson Falköping
 13. Ingemar Gustavsson Falköping

Ett stort Tack från VSF till Tapio Tikkanen för en givande dag!

Några Bilder från dagen nedan:

   

Majcupen 2017 i Lidköping

Årets Majcup spelas i Lidköping

Tävlingen är öppen för alla schackspelare och Närvarolottning tillämpas. Man måste alltså inte kunna alla tre tillfällena.

Det bjuds på fika!

Årets tre speldagar är torsdagarna 27/4, 4/5 och 11/5, med starttid kl.18.30. Vi spelar 2 ronder/kväll med betänketiden 25 min + 10 sek/drag. Vi spelar i Lidköpings SS klubblokal.

Tävlingen kommer vara Elo-registrerad för Rapid.

Anmälan görs till Fredrik Kjellqvist, 070-5378996 eller fredrikkjellqvist@outlook.com

Anmälda hittills.

Påskblixten i Uddevalla

Under Långfredagen spelades den mycket trevliga schacktävlingen Påskblixten i Uddevalla.

Årets startfält bestod av 30 stycken spelare som drabbades samman med betänketiden 3 minuter och två sekunders tillägg/drag.

Om Elo skillnaden är mer än 300 poäng tillämpas handikappet 4 min – 2 min!!

Efter gruppspel och sedan finalspel stod Ingvar Andréasson som segrare, SK Kamraterna, följd av Bo Olsson, Lidköpings SS, på en andraplats och Anders Wengholm, Alingsås SS, som slutade på tredjeplatsen.

Nedan följer bilder och utförligare resultatrapportering!!

Slutsegraren Ingvar A, till vänster, spelar mot trean Anders W medan tvåan Bo O tittar på.

                                                                                           Resultat från A-C finalen

Domarutbildning

För utskrift:  domarutbildning

***OBS***    förlängd anmälningstid

INBJUDAN

Västergötlands Schackförbund inbjuder till
Fortsättningskurs i Domarutbildning Söndagen den
23 april kl 10-16 i Lidköpings SS schacklokal, Karlagatan 30, Lidköping

 

Kursprogram:

 • FIDES:s schackregler
 • Diskussion om regelfrågor
 • Praktiska domarsituationer

Inför kursen förutsätter vi att du uppdaterar dina kunskaper från föregående domarutbildning. Har du inte deltagit i grundkursen, men vill delta – kontakta ordföranden för koll av dina förkunskaper. Inför kursen behöver alla ha studerat och ha med sig FIDE:s nya schackregler, som börjar gälla från 1 juli, samt ha läst SSF:s tävlingsbestämmelser: http://www.schack.se/tävling/regler-domare/

Vi kommer lägga vikten att tillsammans med kursläraren Tapio Tikkanen diskutera vissa regelfrågor, och där behöver vi ha regelverket att bläddra i.

Avgift: 300 kr för heldagen. Lunch ingår i heldagsutbildningen.

Din anmälan vill vi ha senast 7 april. 18 april Det går bra att SMS:a eller maila till :

Västergötlands Schackförbund
Att: Margareta Claesson
via Mobil: 0705-97 70 33
via mail: margareta.claesson@vgregion.se

 

Välkommen!

Västergötlands Schackförbund

VSF:s 98:e Kongress 2017 i Skara.

Under gårdagen hölls den 98:e Kongressen i Västergötlands Schackförbunds historia. Kongressen hölls i Skara på Julahotellet.

Kongressen närvarades av 11 st. ombud från följande klubbar i distriktet, Borås-Fristad SK, Bollebygd SK, Falköpings SS, Hjo SK, Hova SK, Lidköping SS, Skara SS, Skövde SS, Uddevalla SS, Ulricehamns SK, och Vara SS.

Kongressförhandlingarna avlöpte utan större överraskningar och kommande års Distriktsstyrelse har utökats, med en ledamot samt två suppleanter under kommande verksamhetsår 2017. Kongressen beslutade enhälligt att ge Distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Inga inkomna motioner fanns att avhandla. Distriktsstyrelsens propositioner nr 1-3, bl.a. angående stadgeändring samt stadgeöversyn fick positivt bifall av kongressen.

Till  Valberedning 2017 valdes Patrik Ragnar (ordförande), Skara SS samt Andreas Jonasson, Falköpings SS. Årets valberedning framförde till kongressen att under årets gedigna arbete har det framkommit från en del förtroendevalda, att de inför nästa års kongress inte ämnar fortsätta. Detta beror till stora delar på arbetsbelastningen samt förnyelse. Årets valberedning har alltså ett tufft arbete framför sig.

För utförligare information från kongressen hänvisas till kongressprotokollet som kommer läggas ut på hemsidan under April månad.

Vid näst sista punkten av Kongressens dagordning förrättades en prisutdelning till segrarna i Distriktsserien 2016-17, Alingsås SS lag II.

På bilden nedan ses Eva Johansson Alingsås SS samt Rickard Dahlström VSF:s tävlingskommitté, som delade ut priset!

Ordföranden för kongressen, Fredrik Kjellqvist, avslutade därefter förhandlingarna och tackade tillresta ombud samt förtroendevalda, genom att från VSF:s sida bjuda till Lunch på Julahotellets restaurang.