Schack i det gröna/öppna blixt-dm

Tävlingen ”Schack i det gröna”, som också är öppna blixt-dm, spelas den 19 augusti 2018 i Örby.
Alla medlemmar i Sveriges schackförbund är välkomna att delta i tävlingen.
Endast spelare som är huvudregistrerade i en förening som är ansluten till
Västergötlands schackförbund kan bli distriktsmästare.
Mer information finns i inbjudan nedan.

Inbjudan Schack i det gröna