Protokoll

Här finns protokollen i pdf format.

Adobe reader som kan läsa pdf filer kan gratis hämtas ner här:


2019

Kongressprotokoll 2019
(Protokollet är justerat av justerarna, men har kommit på avvägar på posten, så publicerar tills nya dokument är påskrivna)

VSF Protokoll Nr 1 2019
VSF Protokoll Nr 2 2019
VSF Protokoll Nr 3 2019
VSF Protokoll Nr 4 2019
VSF Protokoll Nr 5 2019

2018

Kongressprotokoll 2018
VSF Verksamhetsberättelse 2018

VSF Protokoll Nr 1 2018
VSF Protokoll Nr 2 2018
VSF Protokoll Nr 3 2018
VSF Protokoll Nr 4 2018 
VSF Protokoll Nr 5 2018
VSF Protokoll nr 6 2018
VSF Protokoll nr 7 2018

2017

Kongressprotokoll 2017
VSF Verksamhetsberättelse 2017

VSF Protokoll Nr 1 2017
VSF Protokoll Nr 2 2017
VSF Protokoll Nr 3 2017
VSF Protokoll Nr 4 2017
VSF Protokoll Nr 5 2017
VSF Protokoll Nr 6 2017
VSF Protokoll Nr 7 2017

2016

Kongressprotokoll 2016
VSF Verksamhetsberättelse 2016

VSF Protokoll Nr 1 2016
VSF Protokoll Nr 2 2016
VSF Protokoll Nr 3 2016
VSF Protokoll Nr 4 2016
VSF Protokoll Nr 5 2016
VSF Protokoll Nr 6 2016
VSF Protokoll Nr 7 2016

2015

Kongressprotokoll 2015

VSF Verksamhetsberättelse 2015

VSF Protokoll Nr 1 2015
VSF Protokoll Nr 2 2015
VSF Protokoll Nr 3 2015
VSF Protokoll Nr 4 2015
VSF Protokoll NR 5 2015


2014

Kongressprotokoll 2014

2014 års verksamhetsberättelse

VSF Protokoll Nr 1 2014
VSF Protokoll Nr 2 2014
VSF Protokoll Nr 3 2014
VSF Protokoll Nr 4 2014
VSF Protokoll Nr 5 2014
VSF Protokoll Nr 6 20142013

Kongressprotokoll 2013

VSF Protokoll Nr 1 2013
VSF Protokoll Nr 2 2013
VSF Protokoll Nr 3 2013
VSF Protokoll Nr 4 2013
VSF protokoll Nr 5 2013


2012

Kongressprotokoll 2012

VSF Protokoll Nr 1 2012
VSF Protokoll Nr 2 2012
VSF Protokoll Nr 3 2012
VSF Protokoll Nr 4 2012


2011

Kongressprotokoll 2011

VSF Protokoll Nr 1 2011
VSF Protokoll Nr 2 2011
VSF Protokoll Nr 3 2011
VSF Protokoll Nr 4 2011

VSF Protokoll Nr 5 2011


2010

Kongressprotokoll 2010

VSF Protokoll Nr 1 2010
VSF Protokoll Nr 2 2010
VSF Protokoll Nr 3 2010


2009

Kongressprotokoll 2009

VSF Protokoll Nr 1 2009
VSF Protokoll Nr 2 2009
VSF Protokoll Nr 3 2009


2008

Kongressprotokoll 2008

VSF Protokoll Nr 3 2008
VSF Protokoll Nr 4 2008
VSF Protokoll Nr 6 2008